Політика конфіденційності

Home » Політика конфіденційності

Задати питання

§ 1 [Algemene informatie]

 1. In dit document zijn de privacyregels vastgelegd voor gebruikers van de website (hierna: Gebruiker), beschikbaar op https://rohs-administratie.nl (hierna: Website).
 2. De beheerder van persoonsgegevens is ROHS Administratie B.V., gevestigd aan Bordewijklaan 38, 2591XR Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81423136, met BTW-nummer NL8620.84.283.B01 (hierna te noemen: Beheerder).
 3. De Beheerder wijst geen Inspecteur Gegevensbescherming aan. Voor alle zaken die verband houden met de beginselen van privacybescherming en de verwerking van persoonsgegevens kunt u schriftelijk contact opnemen met de Beheerder via het e-mailadres: info@rohs-administratie.nl.
 4. De Beheerder heeft alle stappen ondernomen om de persoonsgegevens van de Websitegebruikers te beschermen en hun privacy te beschermen.
 5. Dit document presenteert de reikwijdte en principes van het verwerken en delen van gegevens en informatie over websitegebruikers.

§ 2 [Omvang van de gegevensverwerking]

 1. De Beheerder verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het zakendoen en het naar behoren uitvoeren van de dienstverlening van de Website.
 2. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan noodzakelijk zijn voor het leveren van een specifieke categorie diensten.
 3. De beheerder verwerkt persoonsgegevens die worden verstrekt in onlineformulieren die beschikbaar zijn op de website.
  Bij het contactformulier gaat het in de eerste plaats om contactgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) en bij de inhoud van het bericht verstrekte gegevens, die nodig zijn voor de afhandeling van het aan de Beheerder verzonden bericht, inclusief de reactie op de melding.
  Bij formulieren voor het geven van meningen en/of opmerkingen op de Website zijn dit het e-mailadres en de gegevens die in de mening/opmerking staan vermeld. De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat de inhoud van meningen en/of commentaren beschikbaar is voor alle bezoekers van de Website.
 4. Tijdens het bezoek van de Gebruiker aan de Website kunnen automatisch gegevens over het bezoek van de Gebruiker worden verzameld, bijvoorbeeld IP-adres, tijd doorgebracht op de Website, domeinnaam, browsertype, type besturingssysteem, enz.
  Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het gedrag van Gebruikers op de Website te analyseren, demografische gegevens over onze Gebruikers te verzamelen, de veiligheid van de Website te waarborgen of om de inhoud van de Website te personaliseren.
 5. De gegevens worden verwerkt:
  • Op basis van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Als de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren of aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  • Als de gegevensverwerking voortvloeit uit legitieme belangen die door de beheerder worden nagestreefd.
 6. De diensten van de Website zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar en daarom verwacht de Beheerder niet dat er opzettelijk gegevens worden verzameld van personen jonger dan 16 jaar.

§ 3 [Gegevensprofilering]

De beheerder maakt geen gebruik van dataprofilering.

§ 4 [Cookies]

 1. Het gebruik van de website kan ertoe leiden dat kleine tekstbestanden (zogenaamde cookies) worden opgeslagen en opgeslagen op de computer van de gebruiker of op een ander apparaat dat wordt gebruikt om op de website te surfen. Dankzij deze bestanden kan de Beheerder bepalen of een bepaalde Gebruiker de Website of de elementen ervan al heeft bezocht met een specifiek apparaat.
 2. Cookies kunnen worden gebruikt om de inhoud van de website aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en om het gebruik van websites te optimaliseren. Deze bestanden maken het met name mogelijk om het apparaat van de websitegebruiker te herkennen en de website correct weer te geven, afgestemd op zijn of haar individuele behoeften.
  Cookies kunnen worden gebruikt om statistieken te creëren die helpen begrijpen hoe websitegebruikers websites gebruiken, waardoor de structuur en inhoud ervan kunnen worden verbeterd.
  De Gebruiker die de Website gebruikt, kan ook cookies ontvangen van derde partijen (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google), waarvan links op de Website aanwezig kunnen zijn, of die samenwerken met de Beheerder. Meer informatie over deze cookies kunt u vinden op de websites van deze entiteiten, die hun eigen regelgeving hebben met betrekking tot het gebruik van cookies.
 3. Cookies zijn noch voor de computer, noch voor de Gebruiker en zijn gegevens onschadelijk. Ze verzamelen geen persoonlijke gegevens, veranderen de computerconfiguratie niet, worden niet gebruikt om computerprogramma's te installeren of te verwijderen, interfereren niet met de integriteit van het IT-systeem of de gegevens van de Gebruiker, worden niet verwerkt door andere websites en kunnen worden verwijderd door de Gebruiker op elk moment.
 4. De website gebruikt twee basistypen cookies: ‘sessiecookies’ en ‘permanente cookies’. ‘Sessie’-cookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen totdat hij uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt.
  "Permanente" cookies worden op het eindapparaat van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is opgegeven in de cookieparameters of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.
 5. Als u de website gebruikt zonder de cookie-instellingen te wijzigen, worden deze in het geheugen van het apparaat opgeslagen.
 6. Cookies kunnen door de Gebruiker worden verwijderd of de Gebruiker kan passende wijzigingen aanbrengen in de systeemsoftware-instellingen van het apparaat dat hij gebruikt om cookies te verwijderen of niet op te slaan. Om cookies te verwijderen of niet op het apparaat van de gebruiker op te slaan, maakt u de juiste keuze in de instellingen van de internetbrowser.

§ 5 [Beveiliging van persoonsgegevens]

 1. Beheerder spant zich met behulp van de beschikbare technische en organisatorische middelen in om de gegevens van Gebruikers zo veilig mogelijk te maken.
 2. Gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers in een serverruimte die voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen, gelegen in de EU.
 3. De computers die op de server zijn aangesloten, zijn uitgerust met gelicentieerde antivirussoftware met een firewall en toegang tot de server is alleen mogelijk via het gebruik van SSH-sleutels.
 4. Gegevens worden overgedragen via een veilige, gecodeerde SSL-verbinding (Secure Socket Layer), die wordt bevestigd door het HTTPS-protocol en een hangslot zichtbaar in de adresbalk van de browser.
 5. Alleen een vertrouwde entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de server en de Website heeft toegang tot de server.
 6. Onthoud dat er geen beveiliging bestaat die niet kan worden verbroken. Daarom kan de beheerder de volledige veiligheid van informatie die via internet wordt verzonden niet garanderen en is hij niet verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op de beveiliging van uw gegevens.

§ 6 [Gegevensopenbaarmaking]

 1. De Beheerder verstrekt de persoonlijke gegevens van Gebruikers aan geautoriseerde werknemers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van het functioneren van de Website te bereiken.
 2. De Beheerder kan de persoonlijke gegevens van Gebruikers delen met vertrouwde zakenpartners, waaronder entiteiten die diensten leveren die noodzakelijk zijn voor de Beheerder, zoals bankdiensten, betalingsverwerking, server- en websitebeheer, e-maildiensten, marketingdiensten of juridische diensten.
 3. De beheerder vereist dat alle partners die zijn belast met de verwerking van persoonsgegevens, passende middelen toepassen voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens, vereist door de wet.
 4. Persoonsgegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld aan externe entiteiten als onderdeel van het gebruik van sociale netwerken (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram).
 5. Persoonsgegevens kunnen ook door de Beheerder worden bekendgemaakt aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten, staatsfunctionarissen, advocaten of andere personen wanneer dit nodig is om de claims van de Beheerder voort te zetten of zich tegen dergelijke claims te verdedigen. De beheerder kan ook verplicht zijn om persoonlijke gegevens bekend te maken op grond van toepasselijk recht, bijvoorbeeld aan wetshandhavingsinstanties of in verband met lopende of geplande gerechtelijke procedures.

§ 7 [Bewaartermijn van gegevens]

 1. Persoonsgegevens van Gebruikers die natuurlijke personen zijn, worden door de Beheerder verwerkt zolang dit nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze worden verzameld.
 2. Persoonsgegevens worden in de volgende gevallen verwijderd:
  • wanneer de betrokkene om verwijdering vraagt of zijn toestemming intrekt
  • wanneer de betrokkene langer dan 10 jaar geen actie onderneemt;
  • wanneer u zich ervan bewust wordt dat de opgeslagen gegevens verouderd of onnauwkeurig zijn;
  • wanneer de betrokkene effectief bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door de Websitebeheerder, waarbij de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens het gerechtvaardigd belang van de Beheerder is.
 3. Sommige gegevens in het kader van: e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer, bedrijf kunnen worden opgeslagen gedurende de periode van beperking van claims, gedurende welke het nodig kan zijn om mogelijke claims in te stellen of zich te verdedigen tegen claims van personen, voor bewijsdoeleinden op het gebied van claims gerelateerd aan de dienstverlening van de Website.

§ 8 [Rechten van personen wier gegevens worden verwerkt]

 1. In verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder heeft elke Gebruiker wiens gegevens worden verwerkt recht op:
  • Het recht op toegang tot persoonsgegevens;
  • Het recht op rectificatie van persoonsgegevens;
  • Het recht om persoonsgegevens te verwijderen (recht om vergeten te worden);
  • Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
  • Het recht om gegevens over te dragen aan een andere beheerder;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking;
  • Het recht om de toestemming in te trekken als de Beheerder de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt op basis van toestemming, op elk moment en op welke manier dan ook, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan aantast;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten het Bureau Persoonsgegevens.
 2. Om bovengenoemde rechten uit te oefenen dient Gebruiker contact op te nemen met de Beheerder via e-mail info@rohs-administratie.nl.

§ 9 [Beleidswijziging]

 1. In geval van een wijziging in wettelijke bepalingen of wijzigingen in de functionaliteit van de Website, waardoor wijziging van dit document noodzakelijk is, kan de Beheerder het Privacybeleid wijzigen.
 2. In geval van een wijziging in het Privacybeleid zijn de wijzigingen van kracht vanaf de datum waarop ze in dit document op de Website zijn geplaatst.

Dit privacybeleid is geldig vanaf 2 januari 2023.

Контактна інформація

ROHS Administratie B.V.

Bordewijklaan 38 (piętro 5)
2591 XR Den Haag
Схема проїзду ->

KVK 81423136
BTW: NL8620.84.283.B01
Beconnummer: 630974

Банківський рахунок:
IBAN: NL26 RABO 0127 9922 51
BIC: RABONL2UXXX
Назва банку: RABOBANK

Контактна інформація

Офіс:
070 - 3306676
info@rohs-administratie.nl

Mariusz:
0614744776
mariusz@rohs-administratie.nl

Marek:
0681914112
marek@rohs-administratie.nl

Робочі години

Понеділок
10:00 - 20:00
Вівторок
10:00 - 20:00
Середа
10:00 - 20:00
Четвер
10:00 - 20:00
П’ятниця
10:00 - 20:00
Субота
11:00 - 18:00
Неділя
11:00 - 18:00

УВАГА! Зустріч в офісі можлива тільки при попередньому записі, а також в неробочий час.

error: Content is protected !!
Прокрутити вгору